Pomosty Kariery

Pomosty Kariery to inicjatywa mająca na celu wspieranie członków koła w zdobyciu pierwszych doświadczeń zawodowych oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Stanowimy swoisty łącznik pomiędzy kołem naukowym oraz światem biznesu.

Dzięki współpracy z pracodawcami z Trójmiasta i okolic zdobywamy dla studentów oferty staży oraz pracy z zakresu analizy biznesowej oraz zarządzania projektami IT. Analizujemy lokalny rynek pracy oraz odwiedzamy targi pracy w celu wyłowienia dla studentów koła najbardziej atrakcyjnych ofert pracy oraz potencjalnych partnerów biznesowych.

Wspieramy też studentów w tworzeniu własnej marki na rynku pracy poprzez spotkania z praktykami rekrutacji w branży IT.