Wspólne certyfikowanie

Sekcja Wspólnego Certyfikowania powstała w odpowiedzi na pragnienie potwierdzenia nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami i analizy biznesowej międzynarodowymi certyfikatami.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że studentom i absolwentom często brakuje umiejętności praktycznej i kontaktu z biznesem, dlatego w trakcie przygotowania do certyfikatu nie ograniczamy się do nauki teorii potrzebnej do rozwiązania testów.

Na nasze spotkania zapraszamy praktyków, a omawiane na warsztatach i wykładach zagadnienia rozszerzają i często wykraczają poza te wymagane do zaliczenia egzaminów.

Spotkania w ramach Wspólnego Certyfikowania pozwalają na poszerzenie horyzontów i poznanie zarówno fascynujących jak i mniej pozytywnych aspektów obrania danej ścieżki kariery, co jest ważne dla młodych osób szukających swojego powołania lub zmiany na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

W 2016 roku wszystkie osoby uczestniczące  w cyklu spotkań przygotowujących do zostania certyfikowanym Professional Scrum Masterem pomyślnie zdały egzamin. Każde z 5 spotkań było prowadzone przez innego prelegenta i w innej formie co pozwoliło spojrzeć na zagadnienia z różnych stron i dowiedzieć się o zastosowaniu metodyki  Scrum w różnych środowiskach.

Wcześniej w ramach przygotowania się do egzaminu na certyfikat z ITIL® Foundation, Koło we współpracy z firmą zewnętrzną zorganizowało akredytowane dwudniowe szkolenie. Również na nim każdy z 18 uczestników z pozytywnym wynikiem zdał egzamin.

Natomiast na zimę 2017 zaplanowano przygotowanie do pożądanego a zarazem niszowego certyfikatu Agile PM.

Jeśli jesteś osobą która ma pomysł na współpracę z nami to zapraszamy do kontaktu.

wspolnecertyfikowanie@zarzadzanieit.com